Gépgkocsi időszakos műszaki vizsgáztatása.

Az 5/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása alapján 2007. május 1-től megváltozott a gépjárművek és pótkocsik időszakos műszaki vizsgálatának rendje, kibővül az integrált vizsgálattal, amely kiterjed a jármű gyári azonosító jeleinek ellenőrzésére, valamint mindezek adattartalmának és a járműnyilvántartás adatainak összevetésére.

 

Vizsgára felkészítés. Időszakos átvizsgálás. Személygépkocsi műszaki vizsga.

Vizsgáztatás

 

A gépjármű és pótkocsi ismételt forgalomba helyezése előtti és az időszakos műszaki megvizsgálásakor a következő okmányok benyújtása szükséges :
A vizsgálatot kérő személy azonosítására alkalmas okiratok :
Személyazonosító igazolvány (és lakcím igazolvány) vagy Útlevél és lakcím igazolvány vagy Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány.
A vizsgálandó jármű okmányai :
forgalmi engedély;
külföldi járműokmány,
hatósági határozat,
ideiglenes forgalomban tartási engedély,
műszakiadatlap,
járműkísérő lap.

Amennyiben a gépjármű tulajdonosa nem személyesen jár el, illetőleg ha a tulajdonos jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, a tulajdonos képviseletében eljáró személy számára meghatalmazás szükséges.

Ha a tulajdonos jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, minden esetben szükséges, a cégkivonat és az aláírási címpéldány!

- Autó - Műszaki Vizsga Kapcsolat
Autószerelés
"Kocsi" Főoldal
Jármű Vizsgáztatási Csoport
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 5. vizsgára jelentkezés 06-1-348-2740 vagy 06-1-348-2718


Vizsgára felkészítés. Időszakos átvizsgálás. Személygépkocsi műszaki vizsga.

Gépgkocsi időszakos műszaki vizsgáztatása. Új és használt gépjárművek - autó - forgalomba helyezése.

Könyvelés Adótanácsadás

Könyvelő Iroda

Vissza !

Egyedi járműbehozatal Európai Közösség tagállamából
Vonatkozó jogszabály
•             a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.
•             a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.
Engedélyező hatóság:
•             NKH területileg illetékes regionális igazgatósága.
Az Európai Gazdasági Térség más tagállamában már forgalomba helyezett jármű (továbbiakban: közösségi jármű) forgalomba helyezése előtt a közlekedési hatóság - a típusvizsgálat és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat mellőzésével - a jármű eredeti okmányai, valamint a származási ország hatósági nyilvántartásai alapján, szemle alkalmazásával állapítja meg a járműnyilvántartásba veendő műszaki adatait.
Az NKH területileg illetékes regionális igazgatósága szemlén határozza meg ill. ellenőrzi:
•             a jármű tulajdonosa rendelkezik-e a származási ország illetékes hatósága által kiadott okmányokkal (eredeti, vagy a kibocsátó hatóság által hitelesített másolattal), amelyek igazolják, a jármű tulajdonjogát (beleértve az üzemben tartás jogát is), valamint a
•             forgalomban való részvétel jogosultságát (ideértve a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszer szerinti okmányokat és azok érvényességét is), továbbá rendelkezik-e érvényes rendszámmal, /az ideiglenes forgalmi engedély és rendszám az eljárás során érvényesnek minősül/,
•             a vámtarifaszámot,
•             a méret és tömegadatokat,
•             a vontatási adatokat,
•             a teljesítményadatokat,
•             a jármű környezetvédelmi osztályba sorolását.
Az NKH területileg illetékes regionális igazgatósága ugyancsak a szemle során az időszakos műszaki vizsga elvégzésével ellenőrzi, hogy a jármű megfelel-e a már forgalomba helyezett járművekre vonatkozó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek, ez vonatkozik a származási országokban forgalomba helyezett amerikai járművekre is. Amennyiben a jármű nem felel meg a már forgalomba helyezett járművekre vonatkozó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek, akkor a járművet határozatban közlekedésre alkalmatlannak minősíti.
Az alkalmatlan minősítésű jármű a közúti közlekedésben csak a kijavítása után, ismételt sikeres időszakos vizsgálatot követően vehet részt.

 

Új jármű /gépkocsi/ forgalomba helyezése

A forgalomba helyezés szempontjából új járműnek minősül a külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve a Magyarországon gyártott jármű. Az első forgalomba helyezés érdekében a kérelmet benyújtó személy az ország bármely okmányirodáját felkeresheti. Továbbá a kérelem a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu ) keresztül elektronikus úton is előterjeszthető.
A forgalomba helyezés iránti kérelem
Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
1. a Műszaki Adatlapot,
2. a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő 6000-6000 forint értékű illeték befizetésének igazolását, valamint
3. a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
1. a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot; a járműkísérő lap kiadásáért 1250 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni;
2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást (a biztosítási szerződés megkötését a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított igazolólap tanúsítja; a biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását a befizetést igazoló csekk, illetve a biztosító által kiállított bizonylat tanúsítja);
3. a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszám-érvényesítő címke díjáról, a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt;
4. a külön jogszabályban meghatározott személygépkocsik esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást; (lásd: a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény)
ügyfélazonosító okmányt.
A forgalomba helyezés költségei
Amint már említettük a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásáért 6000-6000 forint illetéket kell fizetni.
A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén fizetendő vagyonszerzési illeték mértéke:
1. a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 forint,
2. az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3-e után 24 forint,
3. a kizárólag elektromos hajtómotorral felszerelt gépjármű esetében a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 800 forintot,
4. Wankel hajtómotorral üzemelő gépjármű esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 36 forint.
Gépjármű tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén - ideértve a haszonélvezeti jog szerzését is - a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
A gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, haszonélvezetének megszerzéséért járó illetéket a gépjármű, pótkocsi átírását megelőzően az okmányirodánál beszerzett készpénzátutalási megbízás útján (csekken), illetve - amennyiben az okmányirodán erre lehetőség van - bankkártyával vagy az okmányiroda házipénztárába készpénzzel kell megfizetni - a kincstár illetékbevételi számlája javára. A gépkocsi iratainak beszerzéséhez szükséges illetéket szintén csekken, illetve amennyiben ez az adott okmányirodában lehetséges, bankkártyával vagy készpénzzel lehet teljesíteni.
Az érvényesítő címke kiadásának igazgatási szolgáltatási díja 450 forint .
A rendszámtáblával kapcsolatos díjak:
1. egy pár általános rendszámtábla: 6500 forint,
2. egy pár ideiglenes rendszámtábla (V; Z; CD; E): 10 000 forint,
3. egy pár különleges rendszámtábla: 10 500 forint,
4. egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 86 500 forint,
5. egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 336 000 forint,
6. kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása: 29 000 forint.
Forrás: Magyarország.hu

Használt jármü /gépkocsi/ forgalomba helyezése
Használt járműnek minősül egy külföldi hatóság nyilvántartásában már szereplő vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármű nyilvántartásában nem szereplő jármű. Forgalomba helyezésen a jármű első hazai forgalomba helyezése értendő, amely a magyar hatósági engedély és jelzés kiadásával, valamint a jármű nyilvántartásba vételével valósul meg. A hatósági ügyintézést első fokon az ország bármely okmányirodájában el lehet indítani, és a kérelem a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu ) keresztül elektronikus úton is előterjeszthető.
A forgalomba helyezés iránti kérelem
A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
1. a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlapot (műszaki adatlap kiadására akkor kerül sor, ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredményeképp megállapítható, hogy a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmas),
2. eredeti külföldi forgalmi engedélyt (törzskönyvet) és jelzést, illetve külföldi jármű okmányt (kivéve, ha a járművet külföldön nem helyezték forgalomba),
3. a forgalmi engedély és a törzskönyv illetéke megfizetésének igazolását (6000-6000 forint),
4. a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
5. amennyiben a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
1. a jármű származásának ellenőrzéséről kiadott hatósági határozatot,
2. az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
3. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást;
4. az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszámtábla érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevényt,
5. a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt,
6. a külön jogszabályban meghatározott személygépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,
7. ügyfélazonosító okmányt.
A forgalomba helyezés költségei
Amint már említettük a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásáért 6000-6000 forint illetéket kell fizetni.
A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén fizetendő vagyonszerzési illeték mértéke:
1. a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 forint,
2. az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3-e után 24 forint,
3. a kizárólag elektromos hajtómotorral felszerelt gépjármű esetében a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 800 forintot,
4. Wankel hajtómotorral üzemelő gépjármű esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 36 forint.
Gépjármű tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén - ideértve a haszonélvezeti jog szerzését is - a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
A gépjármű tulajdonjogának, haszonélvezetének megszerzéséért járó illetéket a gépjármű átírását megelőzően az okmányirodánál beszerzett készpénzátutalási megbízás útján (csekken), illetve - amennyiben az okmányirodán erre lehetőség van - bankkártyával vagy az okmányiroda házipénztárába készpénzzel kell megfizetni - a kincstár illetékbevételi számlája javára. A gépkocsi iratainak beszerzéséhez szükséges illetéket szintén csekken, illetve amennyiben ez az adott okmányirodában lehetséges, bankkártyával vagy készpénzzel lehet teljesíteni.
Az érvényesítő címke kiadásának igazgatási szolgáltatási díja 450 forint.
A rendszámtáblával kapcsolatos díjak:
1. egy pár általános rendszámtábla: 6500 forint,
2. egy pár ideiglenes rendszámtábla (V; Z; CD; E): 10 000 forint,
3. egy pár különleges rendszámtábla: 10 500 forint,
4. egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 86 500 forint,
5. egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 336 000 forint,
6. kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása: 29 000 forint.
· Forrás: Magyarország.hu

 

Meghatalmazás minták

gépjármű műszaki vizsga meghatalmazás meghatalmazas termeszetes szemely vizsga meghatalmazas tarsadalmi szervezet

A linkek oldalon tárolt hivatkozásaink között szinte mindent megtalál: az autószerelés, könyvelés, klub egyéb sok-sok szolgáltatás és fontos oldal, amire szüksége lehet internetezés és a szürke vagy vidám hétköznapok során.
Gumiabroncs-ról és a gumi-ról
Szükséges okmányok