Gépgkocsi időszakos műszaki vizsgáztatása.

Kijelölt vizsgahelyek 2007 állapot szerint Pest-megyében

 

Vizsgára felkészítés. Időszakos átvizsgálás. Személygépkocsi műszaki vizsga.

Vizsgáztatás
- Autó - Műszaki Vizsga Kapcsolat
Autószerelés
"Kocsi" Főoldal

Vizsgára felkészítés. Időszakos átvizsgálás. Személygépkocsi műszaki vizsga.

Könyvelés Adótanácsadás

Könyvelő Iroda

A linkek oldalon tárolt hivatkozásaink között szinte mindent megtalál: az autószerelés, könyvelés, klub egyéb sok-sok szolgáltatás és fontos oldal, amire szüksége lehet internetezés és a szürke vagy vidám hétköznapok során.
Autó vizsgáztataás kapcsolat
Vizsgáztatáshoz szükséges okmányok

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA
a 2009. április 1-jét megelőzően, illetve a 2009. április 1-jét
követően használatba vett négykerekű segédmotoros kerékpárok
tulajdonosai/üzembentartói részére
Tisztelt Segédmotoros Kerékpár Tulajdonos/Üzembentartó!
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi C. törvény (az
Országgyűlés elfogadta 2008. 12. 15-én) által módosított, a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) rendelkezik a négykerekű segédmotoros motorkerékpárok
(quadok) közúti forgalomban — érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel — történő
részvételéről az alábbiak szerint.
25/A. §
[A közúti forgalomban]
d) a négykerekű segédmotoros kerékpár (quad),
- a 25. §-ban meghatározott kivételek alkalmazása mellett - a közúti forgalomban
érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt.”
A hatályos rendelkezést — a hatósági engedély és jelzés vonatkozásában — a módosító 2008.
évi C. törvény alapján az alábbiak szerint kell alkalmazni.
„30. § (7) A Kkt. 25/A. §-a d) pontjának e törvénnyel megállapított rendelkezését a
2009. április 1-jét megelőzően használatba vett négykerekű segédmotoros
kerékpárokra 2009. július 1-jétil kell alkalmazni.
(8) A Kkt. 25/A. §-ának d) pontjában meghatározott négykerekű segédmotoros
kerékpárok hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását az üzemben tartónak - külön
jogszabályban meghatározott feltételek szerint - 2009. április 1-jét követően kell
kérni.”
A törvényi előírás alapján a 2009. április 1-jét megelőzően használatba vett négykerekű
segédmotoros kerékpárok 2009. július 1-je után érvényes hatósági engedély és jelzés nélkül
nem vehetnek részt a közúti közlekedésben.
A 2009. április 1-jét követően használatba vett (hazánkban újként vásárolt,
újként/használtként külföldről behozott) négykerekű segédmotoros kerékpárok csak érvényes
hatósági engedéllyel és jelzéssel vehetnek részt a közúti közlekedésben.
A járművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátását az üzembentartónak 2009.
április 1-jét követően kell kérnie a használatba vétel időpontjának figyelembe vételével,
kizárólag abban az esetben, ha a járművel közúti közlekedésben is szándékoznak részt venni.
Hatósági engedély és jelzés nélkül a meghatározott határnapok után a négykerekű
segédmotoros kerékpárokkal a közúti közlekedésben nem lehet részt venni!
Fontos tudnivalók a négykerekű segédmotoros kerékpárok közúton történő közlekedéséről az
alábbiakban.
A négykerekű segédmotoros kerékpárokat, quadokat általában hobbymotorozásra,
terepjárásra, a speciális változatokat gyorsasági versenyekre használják.
A gyártók is általában a piac ez irányú igényeinek megfelelő járműveket gyártanak, azonban
ezek közül számos gyártmány/típus rendelkezik az Európai Közösség (EK) által kiadott
típusjóváhagyással, melynek alapján a közúti közlekedésben részt vehetnek
Az EK típusjóváhagyással rendelkező quadok többsége is, a terepjáró képesség, illetve a
jármű sajátos jellegének megőrzése okán szinte kivétel nélkül a meghajtott tengelyeiken nem
rendelkezik kiegyenlítőművel. Ez a kialakítás a kanyarodáskor fellépő fizikai
törvényszerűségek miatt nem alkalmas a vonatkozó [a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/199. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 33.§, (3), (4) bekezdés] jogszabályban előírt feltételeket biztosítására.
A kapcsolható összkerék meghajtással rendelkező járművek esetében is többnyire csak a
kormányzott tengely rendelkezik kiegyenlítőművel.
Fentiek miatt a közlekedési hatóság — a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (ER.) 11.§ (5) bekezdése alapján — 2005. június-tól
korlátozta a kiegyenlítőmű nélküli kerékmeghajtással rendelkező quadok közúton, annak
úttestén történő közlekedését. A korlátozó előírás szerint most már a segédmotoros
kerékpárok forgalmi engedélybe is be kell vezetni a 202 záradékkódot melynek jelentése:
„Szilárd burkolatú közúton nem közlekedhet.”
Hangsúlyozandó, hogy a közértelmezéssel ellentétben a szóban forgó járművek közútnak
minősülő földúton, valamint egyéb nem szilárd burkolatú közúton szabályosan
közlekedhetnek. A köztudatban elterjedt állítással szemben, a korlátozó beírássál forgalomba
helyezhetők.
A négykerekű segédmotoros kerékpárok, quadok forgalomba helyezési szándéka esetén
javasoljuk a fentiek figyelembevételét.
A törvényi előírások alapján a már említett külön jogszabályban meghatározott feltételek
szerint a négykerekű segédmotoros kerékpárokat a közlekedési igazgatási hatóság helyezi
forgalomba, látja el hatósági engedéllyel, jelzéssel és veszi központi nyilvántartásba.
A közlekedési igazgatási hatóság a forgalomba helyezési eljárást csak a közúti közlekedésre
alkalmasnak minősített segédmotoros kerékpárok esetében, a közlekedési hatóság által
kiadott, a jármű azonosítóit, meghatározott műszaki adatait tartalmazó műszaki adatlap
alapján folytatja le.
A négykerekű segédmotoros kerékpárt a forgalomba helyezését megelőzően egy forgalomba
helyezést megelőző műszaki megvizsgáláson kell bemutatni az előírt határnapok figyelembe
vételével. A vizsgálatot az üzemben tartónak kell kérelmeznie a Nemzeti Közlekedési
Hatóság (NKH) — lakhely szerint — illetékes regionális igazgatóságán, illetve azok területi
kirendeltségein.
A címek telefonszámok megtalálhatók honlapunk „NKH Honlaptérkép” címszava alatt.
Az előjegyzés alapján az egyeztetett időpontban és helyen a járművet be kell mutatni a
megvizsgáláson.
A járművet indokolt pótkocsival a vizsgálat helyszínére szállítani.
A forgalomba helyezést megelőző vizsgálaton elsőként azonosítják a járműveket és
megállapítják, hogy segédmotoros kerékpárnak, illetve az EK által közúti közlekedésre
jóváhagyottnak minősülnek-e.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú
Függelék II. fejezete szerint:
”r) Segédmotoros kerékpár: olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50
cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW
teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb
és saját tömege legfeljebb 350 kg.”
Az EK típus-jóváhagyási dokumentumokban, a megfelelőségi tanúsítványban, nyilatkozatban,
EK tagországi forgalmi engedélyekben a tárgyi négykerekű járművek kategória jelölése L6e
(régebbi dokumentumokban L2) melynek jellemzői:
„3a) könnyű négykerekű triciklikre, amelyek terheletlen tömege legfeljebb 350 kg (L6e
kategória) - elektromos járművek esetében nem számítva az akkumulátorok tömegét -,
amelyek legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 45 km/ó, és
3a1) amelyek motorjának hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3 szikragyújtású
motoroknál, vagy
3a2) legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kW egyéb belső égésű motor
esetében, vagy
3a3) amelyek legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW,
elektromos motor esetében.”
Az EK jóváhagyás az április 1-jét megelőzően használatba vett járművek esetében az alábbiak
szerint igazolható:
_ A jármű gyártója által kiadott idegen nyelvű megfelelőségi tanúsítvány
(EC CERTIFICATE OF CONFORMITY rövidítve: COC) és a járművön lévő
adattábla, továbbá az ezekkel egyező jármű adatok (típusjóváhagyás száma, kategória
besorolás, gyártmány, típus, kereskedelmi név, alvázszám, motorszám)
_ a jármű hazai importőre által kiadott magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozat és a
járművön lévő adattábla, továbbá az ezekkel egyező jármű adatok (típusjóváhagyás
száma, kategória besorolás, gyártmány, típus, kereskedelmi név, alvázszám,
motorszám)
_ a fenti megfelelőségi tanúsítvány, nyilatkozat hiánya esetén, a járművön lévő adattábla
és a feltüntetett alvázszám és a jármű alvázszám azonossága.
Az EK jóváhagyás az április 1-jét követően használatba vett járművek esetében az alábbiak
szerint igazolható:
_ a jármű gyártója által kiadott idegen nyelvű megfelelőségi tanúsítvány (COC) és a
járművön lévő adattábla, továbbá az ezekkel egyező jármű adatok (típusjóváhagyás
száma, kategória besorolás, gyártmány, típus, kereskedelmi név, alvázszám,
motorszám)
_ a jármű hazai importőre által kiadott magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozat és a
járművön lévő adattábla, továbbá az ezekkel egyező jármű adatok (típusjóváhagyás
száma, kategória besorolás, gyártmány, típus, kereskedelmi név, alvázszám,
motorszám)
Az EK jóváhagyást az EK tagállamaiból behozott és ott korábban forgalomba helyezett jármű
esetén igazolják még a jármű eredeti dokumentumai, azok hiteles másolata (pl. forgalmi
engedély), továbbá a járművön lévő adattábla, valamint az ezekkel egyező jármű adatok
(kategória besorolás, gyártmány, típus, kereskedelmi név, alvázszám, motorszám).
Szükség szerint, különösen a megfelelőségi tanúsítvány, nyilatkozat hiányában, ellenőrzik a
közúti kivitelű járművek esetén kötelező alkatrészeket, illetve az érintett alkatrészek
jóváhagyási jeleit. (E vagy e)


Az alábbi képeken — tájékoztató jelleggel — négykerekű járművek (quadok) adattáblái
láthatók.
Fontos tudnivaló, hogy amennyiben az eljárás első menetében megállapításra kerül, hogy a
bemutatott jármű nem sorolható segédmotoros kategóriába, akkor a járművet egy más
alkalommal egyéb járműként (pl.: motorkerékpár) kell forgalomba helyezés előtti vizsgálaton
bemutatni.
Amennyiben a járműről megállapításra kerül, hogy nem rendelkezik EK típusjóváhagyással
akkor nem helyezhető forgalomba, közúti forgalomban nem közlekedhet még nem szilárd
burkolatú közúton sem.
Amennyiben rendelkezik EK típusjóváhagyással és segédmotoros kerékpárnak minősül, akkor
második fázisként egy forgalomba helyezés előtti műszaki megvizsgálást végeznek a
járművön.
A forgalomba helyezés előtti vizsgálat végén a megfelelő jármű un. Műszaki adatlapot kap,
melynek bemutatásával az üzembentartó a közlekedési igazgatási hatóságtól kérelmezheti a
forgalomba helyezést.
A forgalomba helyezett négykerekű segédmotoros kerékpárok a jelenlegi törvényi előírás
alapján nem kötelezettek időszakos műszaki vizsgálatra.
A forgalomba helyezés előtti vizsgálat ügymenete, a megvizsgálás technológiája, valamint az
egyéb jogszabályokból eredő előírások (pl.: a forgalmi engedélyre, rendszámra, eljárási
díjakra, stb. vonatkozó rendelkezések) kidolgozás alatt állnak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági engedélyre, hatósági jelzésre vonatkozó előírások a két
és háromkerekű segédmotoros kerékpárokra nem vonatkoznak. E járműveket sem kell
időszakos vizsgálaton bemutatni.
______________
Az NKH a köznapi elnevezéssel „mopedautó”-ként” említett járművekkel kapcsolatban
kiemelten felhívja a figyelmet az alábbiakra.
A „mopedautók” (pl.:Aixam, Liegier, Luna, Mikrocar, stb.) általában rendelkeznek EK
típusjóváhagyással, mint L6e (régebben L2) kategóriába sorolt járművek.
Az ER. 3. § (2), valamint a 11. § (5)-(6) bekezdése az NKH hatáskörébe utalja a közúti
közlekedésben résztvevő járművek fajtájának, a vezetői engedély kategóriájának, esetelegesen
a szükséges korlátozásoknak, vagy külön feltételeknek a meghatározását.
Az említett könnyű négykerekű motoros járművek a közúti forgalomban személyszállító
járműként, un. „könnyű személygépkocsi”-ként közlekedő járművek néhány jellemzője:
vezető + egy fő utas,
kialakított zárt vezetőtér + raktér,
kezelői, műszaki berendezések (áttételes kormányberendezés, pedálok, kézifék, világító,
jelzőberendezések, ablaktörlő kapcsolók, stb.)
A konstrukciós jellemzik, biztonsági, műszaki és technikai szintjük, komfortosságuk szerint
a közúti közlekedés biztonságának szavatolása érdekében a „könnyű négykerekű motoros
járművek”, „mopedautók” csak a személygépkocsikra vonatkozó rendelkezések szerint
vehetnek részt a közúti közlekedésben; azaz személygépkocsiként helyezhetők forgalomba,
illetve tarthatók üzemben és a személygépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedéllyel
vezethetők.
Fentiekből eredően a „mopedautókat” az NKH négykerekű segédmotoros kerékpárként nem
vizsgálja.
Fentiek figyelembe vételével, tisztelettel kérjük az érintett járműtulajdonosokat, hogy e
járművekkel ne jelentkezzenek a négykerekű segédmotoros kerékpárok meghirdetett
forgalomba helyezés előtti vizsgálataira.
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Gumikról
Vizsgáról