Gépgkocsi időszakos műszaki vizsgáztatása.

 

 

Vizsgára felkészítés. Időszakos átvizsgálás. Személygépkocsi műszaki vizsga.

Vizsgáztatás
- Autó - Műszaki Vizsga Kapcsolat
Autószerelés
"Kocsi" Főoldal

Vizsgára felkészítés. Időszakos átvizsgálás. Személygépkocsi műszaki vizsga.

Könyvelés Adótanácsadás

Könyvelő Iroda

Vissza !
A linkek oldalon tárolt hivatkozásaink között szinte mindent megtalál: az autószerelés, könyvelés, klub egyéb sok-sok szolgáltatás és fontos oldal, amire szüksége lehet internetezés és a szürke vagy vidám hétköznapok során.
Autó vizsgáztataás kapcsolat
Vizsgáztatáshoz szükséges okmányok

Sajtóközlemény
Nemzeti Közlekedési Hatóság
2010. február 18. (17.00)
A mai napon, a délután folyamán a Magyar Közlöny hivatalos honlapján kihirdetésre került a
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 8/2010 (II.18.) KHEM rendelete a közúti
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról.
Ennek alapján 2010. február 19-től a 2006. január 1. előtt forgalomba helyezett, de
eredetiségvizsgálaton vagy integrált vizsgálaton át nem esett gépjárműveknél kötelezően
elvégzendő eredetiségvizsgálat megszűnik.

 

Tájékoztató járműtulajdonosok számára a közúti járművek előzetes eredetiség vizsgálatával kapcsolatos a 2010. január 1-jén hatályba lépő változásokról.


2010. január 1-vel az előzetes eredetiség vizsgálat eljárása megváltozik. A továbbiakban kettéválik a kérelemre induló és a hivatalból induló eredetiség vizsgálat az alábbiak szerint:
? Kérelemre irányuló közlekedési igazgatási eljárás (pl.: adásvétel esetében)
? Hatóság elrendeli műszaki vizsga során elrendelt közlekedés hatósági eljárás (volt integrált vizsgálat)


Kérelemre induló, közlekedési igazgatási eljárásként kell az előzetes eredetiség vizsgálatot lefolytatni a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet által előírt esetekben:
„(2) Az előzetes eredetiségvizsgálatot - a (9)-(10) bekezdésekben foglaltakat kivéve - el kell végezni:
a) a 38. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket kivéve a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;
b) a forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;
d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően;
e) biztosítási esemény - kárrendezés - kapcsán forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor;
f) a jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor;”
Ez esetben az előzetes eredetiség vizsgálat célja, hogy az eljárás végén kapott KEK KH által kiállított hatósági bizonyítványt az okmányirodában valamilyen eljárás keretében felhasználjuk.


Hivatalból indult közlekedési hatósági eljárás keretében kell az előzetes eredetiség vizsgálatot elvégezni a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján:
„(15) Az időszakos vizsgálat során a vizsgáló állomás – a 2006. január 1-jét követően újként forgalomba helyezett jármű kivételével – a gépjármű és a gépjármű pótkocsija azonosító adatainak ellenőrzését előzetes eredetiségvizsgálat keretében végzi: a) amennyiben a vizsgált járművön nem végeztek sem eredetiségvizsgálatot, sem integrált vizsgálatot, továbbá
b) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek esetén.”
Ez esetben az eredetiség vizsgálat eredménye a „Műszaki adatlap”-on szerepel. A „Műszaki adatlap” nem alkalmas az okmányirodai eljárásokban előírt eredetiségvizsgálat megtörténtének igazolására.

A két eljárás eljárási szabályai eltérnek. Amennyiben Önnek az első bekezdés alapján jogszabály előírja az eredetiség vizsgálatot, akkor Önnek a vizsgálóállomáson ezt kell kérelmeznie. Ebben az esetben az ezt követő időszakos műszaki felülvizsgálatokon már az előzetes eredetiség vizsgálat nem kerül hivatalból elrendelésre! Ha az eljárás hivatalból kerül elrendelésre, arról a KEK KH nem bocsát ki hatósági bizonyítványt, csupán a Műszaki adatlapon jelenik meg az eredetiség vizsgálat eredménye, melyet nem fogadnak el az okmányirodák a járművek átírásához

.
Amennyiben Önnek az okmányirodai ügyintézéshez van szüksége eredetiség vizsgálatra és ezzel egy időben a műszaki vizsgálatra is az alábbiak szerint célszerű eljárni:
? Önálló előzetes eredetiség vizsgálat kérelmezése, majd ezt követően
? Műszaki vizsgálat kérelmezése
Ebben az esetben megkapja az előzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági bizonyítványt is, ami lehetőséget biztosít az okmányirodai ügyintézésre.
Amennyiben Önnek nincs szüksége okmányirodai ügyintézésre, az előzetes eredetiség vizsgálatot nem kell kérelmeznie. Ha a járműve első alkalommal 2006. január 1 napját megelőzően került forgalomba helyezésre és a járművön még nem végeztek előzetes eredetiség vizsgálatot vagy integrált vizsgálatot, az időszakos vizsgálat alkalmával a közlekedési hatóság a jármű eredetiség vizsgálatát hivatalból elrendeli. Ebben az esetben a vizsgadíjon felül az előzetes eredetiség vizsgálat hatósági díját is meg kell fizetni. Az eredetiség vizsgálati kötelezettség megállapítása a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartása alapján történik. A nyilvántartás 2001 évtől kezdve tartalmazza az előzetes eredetiség vizsgálatok adatait.
Mindkét eljárás lefolytatható a Nemzeti Közlekedési Hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomásokon és a közlekedési hatóság által engedélyezett kijelölt vizsgálóállomásokon is. Mindkét eljárásért azonos mértékű díj fizetendő.


Az előzetes eredetiség vizsgálat hatósági díjait a 29/2000 (VI.16.) BM rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:
3. számú melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez
Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjai


Díj Ft/db
1. A személygépkocsik előzetes eredetiség ellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak:
a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig)
17 000
b) középkategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig)
18 500
c) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett)
20 000
2. Motorkerékpárok előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak:
a) 500 ccm hengerűrtartalomig
15 500
b) 500 ccm hengerűrtartalom felett
17 000
3. A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj:
14 000
4. Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak:
20 000


5. Tehergépkocsik
5.1. Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig
21 000
5.2. Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól
22 000
6. Autóbusz
a) szállítható személyek száma 20 főig
21 000
b) szállítható személyek száma 20 fő felett
22 000
7. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű
20 000
8. Pótkocsi
8.1. Könnyű pótkocsi (lakókocsi)
16 000
8.2. Nehéz pótkocsi
17 500
8.3. Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott)
19 000


Budapest, 2009. december 30.
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság